Saturday the 2nd - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

Maluchy w „Dwójce”

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w życiu 3 i 4-latka.

  W dniach 29.08-30.08.2018r odbyły się dni adaptacyjne, jak i krótka uroczystość otwarcia oddziału 3-4 latków przy SP2 w Trzciance.

   W godzinach przedpołudniowych Burmistrz Trzcianki Pan Krzysztof Czarnecki , dyrektorzy wielu placówek oświatowych, jak i ich nauczyciele mogli zobaczyć nowo powstały oddział przedszkolny, który otworzył Dyrektor SP 2 Pan Rafał Kwiatkowski.

Albums

Nowe komputery w świetlicy i czytelni szkolnej

 

Początek roku szkolnego 2018/2019 to miłe niespodzianki dla uczniów naszej szkoły w pierwszym tygodniu nauki został zamontowany nowy sprzęt komputerowy w świetlicy i czytelni szkolnej. Komputery zapewniają dzieciom możliwość korzystania z nowych technologii, nasi podopieczni  jednocześnie uczą się i bawią, co powoduje wzrost efektywności nauczania.  Dzięki temu nasi wychowankowie mogą w ciekawy sposób pod opieką wychowawcy spędzić czas w oczekiwaniu na autobus i rodziców. Starsi uczniowie mogą w czytelni szkolnej skupić się nad projektami.

Świetlica szkolna w niczym nie przypomina miejsca sprzed kilku lat obecnie składa się z kompleksu pomieszczeń w których skład wchodzą:

  • pomieszczenie multimedialne,
  • sala z magicznym dywanem,
  • „Wyciszalnia”- miejsce, w którym dzieci mogą się zrelaksować,
  • 3 pomieszczenia dydaktyczne dostosowane odpowiednio do grup wiekowych, gdzie odrabiamy prace domowe, przeprowadzamy zajęcia plastyczne, muzyczne, językowe, gramy w gry, tworzymy mini teatry,….

Powakacyjna niespodzianka wywołała uśmiech i zadowolenie na twarzach naszych wychowanków.

Wyremontowane sale, zakupione pomoce dydaktyczne są miejscem, w którym przebywamy z dziećmi przez kilka godzin dziennie. Dzięki Dyrektorowi szkoły panu Rafałowi Kwiatkowskiemu my nauczyciele świetlicy szkolnej mamy możliwość zapewnienia wszechstronnego rozwoju ucznia, za co serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i dzieci. Dziękujemy też Panu Mikołajowi Fiksie nauczycielowi informatyki za pomoc i opiekę nad pracownią i sprzętem komputerowym w naszej świetlicy.

Teresa Urbanowicz

Cannot find Rozpoczęcie roku szkolnego subfolder inside /home/fiksam/domains/sp2trzcianka.com.pl/public_html/images/sampledata/Rozpoczęcie roku szkolnego/ folder.
Admiror Gallery: 5.0.0
Server OS:LiteSpeed
Client OS:Unknown
PHP:5.6.40

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

     3 września 2018r.odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły, spotkali w sali gimnastycznej.

 Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: przewodnicząca Rady Rodziców, pani Anna Lwewandowska i Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki.

    Społeczność szkolną przywitali uczniowie z najstarszej klasy Patrycja Matkowska i Aleksander Bielaszka. Uroczystego otwarcia roku szkolnego dokonał dyrektor SP2 pan Rafał Kwiatkowski:


W nowy rok szkolny z nowym boiskiem

          Przez cały ubiegły rok z uwagą śledziliśmy zmiany zachodzące w naszym otoczeniu. Z miesiąca na miesiąc powstawały kolejne części kompleksu boisk wielofunkcyjnych, począwszy od boisk do gry w piłkę nożną, siatkówkę oraz koszykówkę, przez bieżnie, siłownie skocznie i  rzutnie.

31 sierpnia ten piękny i nowoczesny obiekt został oddany do użytku.

        W uroczystości oficjalnego otwarcia boiska udział wzięli zaproszeni goście, a wśród nich: poseł na  Sejm RP Marcin Porzucek, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pani Mirosława Rutkowska – Krupka, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pan Włodzimierz Ignasiński, wicestarosta Jacek Klimaszewski.

      Uroczystość rozpoczęła się od występu dzieci, które utworzyły  koła olimpijskie. Następnie pan Łukasz Walkowiak, nauczyciel wychowania fizycznego, serdecznie przywitał wszystkich gości. Bumistrz Trzcianki, pan Krzysztof Czarnecki, przypomniał historię powstania  inwestycji i wyraził nadzieję, że będzie ona służyła kolejnym pokoleniom młodych mieszkańców Trzcianki. Dyrektor szkoły, pan Rafał Kwiatkowski   w swoim  przemówieniu wyraził radość i satysfakcję z faktu, że uczniowie  będą mogli korzystać z boiska wielofunkcyjnego i  w serdecznych słowach podziękował gospodarzowi naszej gminy  oraz radnym za to, że podjęli inicjatywę budowy tego obiektu. Słowa podziękowania skierował także do  projektantów oraz wykonawców, podkreślając  szybkie i sprawne tempo prac. Zaproszeni goście, gratulując  szkole otwarcia boiska, podkreślali rolę i znaczenie oddanej do użytku inwestycji nie tylko dla rozwoju kultury i sportu, ale także dla poprawy jakości życia całej społeczności. Następnie uczniowie i nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie.

Najważniejszym momentem uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi przez burmistrza Trzcianki Krzysztofa  Czarneckiego, posła na Sejm RP Marcina Porzucka, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki Witolda Perskiego, wiceburmistrz Grażynę Zozulę oraz dyrektora SP Nr 2 w Trzciance Rafała Kwiatkowskiego.

Na zakończenie zarówno dzieci jak i goście mogli  sprawdzić, jak funkcjonuje ten nowo powstały obiekt.

    Cieszymy się z nowego boiska i mamy nadzieję, że nie tylko uatrakcyjni ono lekcje wychowania fizycznego, ale także podniesie edukacyjną i wychowawczą rolę sportu w codziennym życiu uczniów i mieszkańców Trzcianki.

Inwestycja została dofinansowana przez Ministra Sportu i  Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej

 


Pożegnanie emerytów
 
Dnia 29.08.2018r nauczyciele i pracownicy obsługi pożegnali wieloletnich pracowników szkoły Panią Jadwigę Zakrzewską - Kaletka i Panią Jolantę Żmuda, które od września 2018r. odchodzą na emeryturę.W imieniu koleżanek i kolegów, jak i wielu absolwentów naszej szkoły dziękuję za ogromny wkład pracy w kształcenie i wychowanie uczniów, życzliwość i kreatywność jakiej nigdy Wam nie brakowało.
Dyrektor SP2 Rafał Kwiatkowski