Sunday the 25th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

Dzień Mamy i Taty w grupie „Misie”

Dnia 26 maja dzieci z grupy przedszkolnej „Misie” obchodziły Dzień Mamy i Taty. Tego dnia dzieci recytowały dla swoich rodziców piękne wierszyki oraz śpiewały pełne radości piosenki. Maluchy dziękując swoim rodzicom za miłość wręczyły im wykonane przez nich upominki oraz zaśpiewały głośne „Sto lat”. Cały ten dzień był dla przedszkolaków pełen wrażeń a dla rodziców na pewno niezapomnianą pamiątką.

 

Martyna Banasik

Anna Dominiczak


 

Dzień Mamy i Taty w grupie Żabek

W dniu 26 maja w grupie Żabek  odbyła się uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty.
Dzieci  zaprezentowały swój program wokalno – recytatorski, który został nagrany i przekazany rodzicom. Przygotowały własnoręcznie zrobione upominki.  Dzieciaki bardzo się starały, żeby wierszem i piosenką podziękować rodzicom za miłość, cierpliwość i troskę. Przygotowując program artystyczny czerpały radość ze sprawienia niespodzianki bliskim. Uroczystości z okazji „Dnia Mamy i Taty” dostarczyły wszystkim wiele radości i szczęścia.

Urbanowicz Teresa

Sobczak Dorota

Bartusiak Agata


 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Z kulturą mi do twarzy”

 

Klasa 2 d w roku szkolnym 2020/2021 wzieła udział w Ogólnopolskim Projekcie  Edukacyjnym ,,Z kulturą mi do twarzy”

Celem projektu było wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. Szczególny nacisk kładziono w czasie realizacji projektu na  promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno ,rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Nawiązanie współpracy z placówkami kulturalnymi oraz z  środowiskiem lokalnym .Jednym z głównych założeń projektu było wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm oraz  kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Również, kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku.  Zapoznanie się z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie ich w życiu codziennym. Współpraca oraz zaangażowanie  rodziców do aktywnego działania  na rzecz placówki.

Szczególnie pragnę podziękować Pani Annie Lewkowicz za okazaną pomoc przy realizacji projektu.

 Koordynator projektu

 Katarzyna Lisowska


 

DZIEŃ MATKI - BIEDRONKI

 

Wszystkim Mamom z okazji Ich Święta zdrowia pomyślności życzą dzieci z grupy biedronki.

 


 

DZIEŃ PSZCZOŁY
 
Dnia 20 maja dzieci z grupy przedszkolnej "Misie" świętowały „Dzień Pszczoły”. Podczas zajęć przedszkolaki szukały odpowiedzi na pytania: kim jest pszczoła, kto mieszka w roju, co zawdzięczamy pszczołom. Dzieci wykonały również prace plastyczne "Ul", brały udział w romaitych zadaniach oraz poznały znaczenie powiedzenia "pracowity jak pszczoła". Tego dnia odwiedził nas również gość specjalny Pszczółka, która przyniosła dla maluchów pyszny miód. Dzieci z radością przyjęły Pszczółkę, a następnie zaprosiły ją do wspólnych tańców i degustacji miodu. Ten dzień przyniósł przedszkolakom wiele radości i słodkości.

 

Anna Dominiczak