Tuesday the 25th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA (pobierz)

WYNIKI WYBORÓW

DO RADY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  SP2

 

Zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego SP2  wybory poprzedzała kampania wyborcza, podczas której kandydaci na gazetce szkolnej przedstawili swoje zdjęcia, informacje o sobie oraz pomysły na działalność w Samorządzie.

Kandydowało 18 osób z klas trzecich, czwartych, piątych i szóstych. Dnia  21.09.2015r. na lekcjach wychowawczych  uczniowie klas IV-VI głosowali na swojego kandydata.

Każdy miał prawo do oddania nie więcej niż trzech głosów stawiając przy nazwiskach kandydatów znak  X.

Głosowało 281 uczniów obecnych tego dnia w szkole.

2 osoby oddały nieważny głos.

Wyniki przedstawia tabela poniżej.

Imię i Nazwisko

Klasa

Ilość otrzymanych głosów

Klaudia Błaszkiewicz

6b

74

Aleksandra Feciuch

3b

20

Klaudia Jagodzińska

5c

23

Joanna Jurczyńska

6a

149

Nicola Juszczak

4c

46

Stanisław Kotiuszko

6b

88

Sara Sarnowska

4c

28

Maciej Sikora

3c

28

Zofia Sikora

3c

25

Hanna Skonieczna

5c

38

Oliwia Robak

3b

14

Marta Torbińska

3b

15

Oliwia Tryba

3b

12

Eliza Wardak

6b

30

Maura Wasiak

6b

29

Gabrysia Widerkiewicz

3b

7

Jakub Wiedera

4c

29

Piotr Wlazło

6b

44

 

Dziesięciu kandydatów z największą ilością głosów weszło w skład Rady Uczniowskiej i na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się  24 września wybrano organy Rady .

W WYNIKU  GŁOSOWANIA WŚRÓD CZŁONKÓW RADY UCZNIOWSKIEJ

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została

Joanna Jurczyńska

Zastępca- Stanisław Kotiuszko

Sekretarz- Klaudia Błaszkiewicz, Aleksander Bielaszka

Skarbnik - Weronika Szymczak, Maura Wasiak

Gabinet do spraw rozrywki- Hubert Antoniak,

Maciej Sikora, Eliza Wardak, Jakub Wiedera,    Patrycja Matkowska.

Gabinet  do spraw nauki- Hanna Skonieczna, Nicola Juszczak, Sara Sarnowska.

GALERIA

Dzień Samorządności

Dnia 24 marca w ramach szkolnych dni profilaktyki odbyły się obchody pierwszego dnia wiosny czyli  Dzień Samorządności.

SU zaplanował szereg konkurencji i zabaw, które miały urozmaicić uczniom tego dnia pobyt w szkole.

 Na początku odbyło się  przejęcie władzy przez przedstawiciela samorządu uczniowskiego oraz poszczególni uczniowie wcielili się w rolę wychowawców klas, od których otrzymali wizytówki. Następnie w barwnym korowodzie poszczególne klasy prezentowały modę wiosenną.

W dalszej kolejności nastąpił podział społeczności uczniowskiej na poszczególne poziomy nauczania. Część uczniów wędrowała do auli, gdzie zaplanowano konkurs piosenki wiosennej oraz greckiego tańca w wykonaniu całej klasy.

W sali świetlicy zorganizowano konkurs „Savoir Vivre”, gdzie pod czujnym okiem pani Pedagog uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące manier i dobrego wychowania.

W sali gimnastycznej przygotowano zawody sportowe, do których zaproszono również wychowawców.

Podczas gdy Jury konkursów podliczało zdobyte punkty, wytypowani członkowie SU przeprowadzali lekcje w wylosowanych przez siebie klasach.

Punktem kulminacyjnym tego dnia było zdobycie głównej  nagrody ufundowanej

przez SU i RR.

Zwycięską klasą, która uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród klas 4-6 okazała się

klasa 6c i to ona pojedzie na wycieczkę do kina-czyli zdobyła główną nagrodę.

 GALERIA

Opiekun SU Edyta Kołodziejczyk