Tuesday the 25th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA (pobierz)

WYNIKI WYBORÓW

DO RADY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  SP2

 

Zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego SP2  wybory poprzedzała kampania wyborcza, podczas której kandydaci na gazetce szkolnej przedstawili swoje zdjęcia, informacje o sobie oraz pomysły na działalność w Samorządzie.

Kandydowało 18 osób z klas trzecich, czwartych, piątych i szóstych. Dnia  21.09.2015r. na lekcjach wychowawczych  uczniowie klas IV-VI głosowali na swojego kandydata.

Każdy miał prawo do oddania nie więcej niż trzech głosów stawiając przy nazwiskach kandydatów znak  X.

Głosowało 281 uczniów obecnych tego dnia w szkole.

2 osoby oddały nieważny głos.

Wyniki przedstawia tabela poniżej.

Imię i Nazwisko

Klasa

Ilość otrzymanych głosów

Klaudia Błaszkiewicz

6b

74

Aleksandra Feciuch

3b

20

Klaudia Jagodzińska

5c

23

Joanna Jurczyńska

6a

149

Nicola Juszczak

4c

46

Stanisław Kotiuszko

6b

88

Sara Sarnowska

4c

28

Maciej Sikora

3c

28

Zofia Sikora

3c

25

Hanna Skonieczna

5c

38

Oliwia Robak

3b

14

Marta Torbińska

3b

15

Oliwia Tryba

3b

12

Eliza Wardak

6b

30

Maura Wasiak

6b

29

Gabrysia Widerkiewicz

3b

7

Jakub Wiedera

4c

29

Piotr Wlazło

6b

44

 

Dziesięciu kandydatów z największą ilością głosów weszło w skład Rady Uczniowskiej i na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się  24 września wybrano organy Rady .

W WYNIKU  GŁOSOWANIA WŚRÓD CZŁONKÓW RADY UCZNIOWSKIEJ

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została

Joanna Jurczyńska

Zastępca- Stanisław Kotiuszko

Sekretarz- Klaudia Błaszkiewicz, Aleksander Bielaszka

Skarbnik - Weronika Szymczak, Maura Wasiak

Gabinet do spraw rozrywki- Hubert Antoniak,

Maciej Sikora, Eliza Wardak, Jakub Wiedera,    Patrycja Matkowska.

Gabinet  do spraw nauki- Hanna Skonieczna, Nicola Juszczak, Sara Sarnowska.

GALERIA