Monday the 23rd - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

 
 
 
NR KONTA RADY RODZICÓW:
98 8961 1025 0020 0202 0297 0001
 
 

 

Świerzb - dokuczliwa choroba(zobacz)


Tygodnie żółtych okienek:

10-14.12.2018r.

11-15.02.2019r.

11-15.03.2019r.

08-12.04.2019r.

13-17.05.2019r.

 


Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr2 w Trzciance

Przewodnicząca - Anna Lewandowska
 
zastępca przewodniczącego - Anna Jęchorek
 
skarbnik  Justyna Kłos-Łotocka
 
sekretarz - Elżbieta Jurczyńska

 

Harmonogram spotkań:
 • 13 listopad
 • 29 styczeń
 • 12 marzec
 • 14 maj
Spotkania odbywać się będą o godz.16 :30 w sali nr 13
 

REGULAMIN RADY RODZICÓW (pobierz)

 

PLAN PRACY RADY RODZICÓW

 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W TRZCIANCE

 na rok szkolny 2018/2019

 

 1. ORGANIZACJA PRACY RADY RODZICÓW
 2. UDZIAŁ RADY RODZICÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY
 3. UDZIAŁ RADY RODZICÓW W ORGANIZOWANIU IMPREZ  SZKOLNYCH
 4. UDZIAŁ RADY RODZICÓW W ORGANIZACJI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ
 5. UDZIAŁ RODZICÓW W PRACACH SPOŁECZNO-UŻYTECZNYCH
 6. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

L.p.

Zadanie

Sposób realizacji

I.

Organizacja pracy Rady Rodziców

Organizacja pierwszego zebrania Rady Rodziców

Przygotowanie i przedstawienie propozycji PLANU PRACY Rady Rodziców

Zatwierdzenie PLANU PRACY Rady Rodziców

Zatwierdzenie Regulaminu Rady Rodziców

Ustalenie i zatwierdzenie wysokości składki na fundusz Rady Rodziców oraz podanie do ogólnej wiadomości

II.

Udział Rady Rodziców   w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły

  

 

Zgłaszanie oczekiwań i propozycji rodziców do planów pracy szkoły

Opiniowanie Programu Dydaktyczno-Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły

Opiniowanie dokumentów wewnętrznych szkoły

Opiniowanie prac nauczyciela i dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego

III.

Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez szkolnych

Pasowanie na ucznia

Dzień Edukacji Narodowej

Koncert charytatywny

Mikołajki i kiermasz świąteczny

Dzień Patrona Szkoły

Dzień wiosny

Dzień dziecka

Piknik rodzinny

Zakończenie roku szkolnego

IV.

Udział rodziców w organizacji życia społeczności uczniowskiej

Pomoc rodziców w organizacji imprez i uroczystości okolicznościowych

Współudział w organizacji zebrań rodziców

Współudział w organizacji różnych form pozalekcyjnej działalności młodzieży

V.

Udział rodziców w pracach społeczno-użytecznych

Pomoc w organizacji i przygotowaniu corocznego kiermaszu świątecznego

Pomoc w organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Pomoc w organizacji i przygotowaniu corocznego pikniku rodzinnego

VI.

Działalność finansowa

Pozyskiwanie środków finansowych na RR

Dofinansowanie uroczystości szkolnych

Dofinansowanie do konkursów

Pomoc w przypadkach losowych na wniosek wychowawcy

Zakup słodyczy na: Mikołajki, Dzień Wiosny, Dzień dziecka, itp.

Dofinansowanie uczniów na wyjazdy na zawody sportowe oraz na konkursy na wysokim progu

Dofinansowanie wyposażenia szkoły

Zakup książek i nagród na zakończenie roku szkolnego