Monday the 23rd - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA OSÓB NIELETNICH – SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ W Sp2

 

            Asystent ds. nieletnich mł. asp. Esterą Bartol z Komisariatu w Trzciance uczestniczyła w spotkaniu uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej Nr 2  w Trzciance, gdzie głównym tematem spotkania była odpowiedzialność prawna osób nieletnich.

            Podczas prelekcji policjantka omówiła tematykę odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, zastosowania przepisów ustawy oraz konsekwencji prawnych z niej wynikających.

W trakcie pogadanki wyjaśniono uczniom kim jest osoba nazywana nieletnim i czy nieletni oznacza to samo co małoletni. Omówiono czym jest pojęcie demoralizacji i jakie są jej przejawy, a także co to takiego jest czyn zabroniony i jakie konsekwencje grożą nieletnim za jego popełnienie.

Uczniowie dowiedzieli się jakie środki wychowawcze i poprawcze może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, czy osób przejawiających cechy demoralizacji.

Spotkanie było również doskonałą okazją do wyjaśnienia zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie otrzymali informacje na temat korzyści, jak i zagrożeń płynących z surfowania w sieci.

Mundurowa wyjaśniła słuchaczom, że przejawem demoralizacji są ucieczki z domu rodzinnego, brak realizacji obowiązku szkolnego oraz agresji wobec rówieśników na terenie szkoły oraz w miejscach publicznych.

 

   Joanna Kaczmarek