Tuesday the 20th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

„Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło”

                                                                           Cyprian Kamil Norwid

 

            W myśl tych słów uczniowie dawnego Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Trzcianeckiej w Trzciance a obecnie Szkoły Podstawowej Nr 2 realizowali bardzo dużo projektów związanych z naszą małą ojczyzną. Oprócz poznawania jej historii, ludzi, którzy ją tworzyli, zróżnicowanego języka, zachowanych zwyczajów, tradycji zbierali różne, już zabytkowe przedmioty. Z ogromnym zaangażowaniem gromadziła je p. Ewa Bogacz, nauczyciel historii. To dzięki jej pasji i przychylności Dyrekcji  SP-2 wygospodarowane zostało pomieszczenie, gdzie zbiory znalazły swoje miejsce. W ten oto sposób powstała Szkolna Izba Regionalna, której uroczyste otwarcie nastąpiło 27 listopada 2018 roku.

            W nastrojowej scenerii wystąpili z krótkim programem artystycznym uczniowie klas III gimnazjalnych wspomagani przez koleżanki i kolegów ze szkoły podstawowej. Myślą przewodnią były polskie tańce narodowe. Oprócz informacji zaprezentowali także fragmenty krakowiaka, kujawiaka, maryneczkę i poloneza. Mogliśmy także usłyszeć ludowe przyśpiewki. Muzyka ludowa, scenografia, stroje, charakteryzacja występujących i suto zastawiony stół przeniosły nas do czasów minionych. Zebrane w Szkolnej Izbie Regionalnej pamiątki wzbudzały ogromne zainteresowanie zwiedzających i budziły wspomnienia z dzieciństwa. Na zakończenie wszyscy uczestnicy tej uroczystości próbowali prostych  wiejskich potraw typu: domowy smalec z chlebem i kiszonym ogórkiem, gotowana babka, suszone owoce, tradycyjny placek drożdżowy, podpłomyki i to właśnie one wzbudziły największe zainteresowanie wśród uczniów i szybko zniknęły.

            Miejsce to będzie służyło kolejnym pokoleniom uczniów i pomagało ocalić od zapomnienia to, co kształtowało ich pradziadków, dziadków, rodziców.

            Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w tworzeniu tego miejsca wspomnień, i tym, którzy swą obecnością uświetnili tę uroczystość.

Bogacz i W. Ostrowska