Monday the 18th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl


 

Mistrz Matematyczny – Matematyczna Liga Zadaniowa z kodami QR dla kl. VII 
 
Matematyczna Liga Zadaniowa to projekt wewnątrzszkolny (całoroczny konkurs), który ma wyłonić najlepszego matematyka (mistrza) z klas VII w Szkole Podstawowej Nr 2.  
 
Kto może stanąć do biegu po tytuł matematycznego mistrza?  
Każdy uczeń klasy VII.  
Kto jest pomysłodawcą i organizatorem tego konkursu?  
Pomysłodawczyniami konkursu są: Pani Katarzyna Stańczyk oraz Pani Agnieszka Wójcik. 
Patronat nad projektem Matematyczna Liga Zadaniowa objął Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2.  
Komisję konkursową tworzą nauczyciele matematyki, którzy są współautorami zadań. 
 
Jakie są cele konkursu?  
§ Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych wśród uczniów naszej szkoły.  
§ Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach. 
§ Pobudzanie twórczego myślenia i logicznego rozumowania.  
§ Uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie.  
§ Wykorzystanie przez uczniów zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji i technologii informatycznej.  
§ Promowanie ucznia zdolnego.  
§ Wyzwalanie twórczej postawy nauczyciela w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie.  
 

Regulamin konkursu: 
1. Uczniowie zgłaszają się do udziału w konkursie dobrowolnie.  
2. Uczestnik musi posiadać własne urządzenie mobilne (smartfon, tablet) z wbudowanym aparatem oraz możliwością połączenia z Internetem. Przed rozpoczęciem konkursu uczestnik instaluje na swoim urządzeniu mobilnym oprogramowanie, umożliwiające skanowanie  
oraz otwieranie adresów internetowych z wykorzystaniem kodów Quick  
Response Code, nazywanych dalej „kodami QR” (można pobrać bezpłatnie ze sklepu PLAY). 
3. Konkurs składa się z ośmiu etapów:  
§ Każdy etap polega na rozwiązaniu zestawu zadań w każdym miesiącu (wrzesień – kwiecień).   
Finał konkursu odbędzie się w maju.  
4. „Osiem etapów – osiem zestawów”:  
4.1 Zestawy zadań będą publikowane 20 dnia każdego miesiąca na tablicy przy sali nr 116  szkoły w postaci ukrytych nadruków z kodem QR. Po znalezieniu nadruku uczeń skanuje go za pomocą urządzenia z zainstalowanym programem QR. Karty pracy uczeń składa indywidualnie do 30 dnia każdego miesiąca do Pani Katarzyny Stańczyk (sala nr 116) lub do Pani Agnieszki Wójcik (sala nr 115). Liczy się termin złożenia kart oraz poprawne odpowiedzi. Organizatorzy konkursu sprawdzają karty pracy, przyznając punktację następująco: za wpisanie każdej prawidłowej odpowiedzi uczeń dostaje - 1 punkt. Zmagania konkursowe (skanowanie, łączenie się ze stroną internetową etc.) odbywają się w trakcie przerw międzylekcyjnych. Uczeń nie może opuszczać zajęć lekcyjnych z powodu uczestnictwa w konkursie. 
4.2 Na każdy miesiąc przygotowane są zestawy zadań, które swym zakresem obejmują umiejętności dopełniające i wykraczające na danym poziomie edukacyjnym.  
4.3 Nauczyciel matematyki, może wspierać swoich uczniów, biorących udział w konkursie wskazówkami przy rozwiązywaniu zadań oraz wskazaniem dodatkowej literatury.  
5. Finał konkursu: 
5.1 W maju uczniom zostaną podliczone punkty z całego roku trwania konkursu. Wygrywa uczeń, który uzyska największą liczbę punktów i otrzyma tym samym tytuł Mistrza Matematyki Ligi Zadaniowej Klas VII Szkoły Podstawowej Nr 2. W przypadku równiej ilości punktów, o wyłonieniu I miejsca decyduje kolejność tj. data złożenia karty z odpowiedziami. 
 
Z powyższym regulaminem uczestnicy zostają zapoznani przed rozpoczęciem konkursu.