Monday the 18th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

POŻEGNANIE SZKOŁY

 25 czerwca dla 75 ósmoklasistów był ostatnim dniem w murach Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzciance.  To moment, w którym kiedy żegnają swoich kolegów, nauczycieli  i wychowawcę. Dlatego przeżyli go  bardzo uroczyście, z udziałem dyrekcji, wychowawców, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości w osobach Burmistrza Trzcianki pana Krzysztofa Jaworskiego
i przewodniczącej RR pani Magdaleny Szymczak.
          Po przekazaniu sztandaru szkoły młodszym kolegom i złożeniu ślubowania nadszedł czas na nagrodzenie uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.
          Tradycją szkoły jest wpis do Złotej Księgi Prymusów, którymi w tym roku zostały: Michalina Konieczna i Karolina Kruszyńska oraz Sportowców Szkoły, którymi zostali: Malwina Konieczna i Maciej Sikora.

          Miano Wzorowego Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzciance uzyskują uczniowie, którzy od klasy piątej uzyskiwali na świadectwie średnią ocen 5,0 i wyżej oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie oraz uzyskali czołowe miejsca przynajmniej na jednym turnieju, konkursie czy zawodach. Te wymagania spełnili , tytuł Wzorowego Absolwenta otrzymali: Magdalena Guse, Karol Guse, Kapela Wiktoria,  Sikora Maciej,  Sikora Zofia.

          Szkołę podstawową z wyróżnieniem ukończyli: Wiktoria Jackowska, Julia Dymek, Aleksandra Feciuch, Martyna Kolatorska, Malwina Koniuszy, Marta Torbińska, Maksymilian Czemko, Dawid Gliszczyński,  Magdalena Guse, Maria Guse, Karol  Guse , Śnieżka Marynchenko, Maja Michalak, Martyna Radwańska Filip Drewnowski, Wiktoria Kapela, Oliwia Karbowy, Michalina Konieczna, Karolina Kruszyńska, Martyna Łaszkiewicz, Natalia Nowińska, Ewa Ratajczak, Maciej Sikora, Zofia Sikora, Grzegorz Szymański.
          Nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy reprezentowali szkołę podczas wielu uroczystości i konkursów:  laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego - Ewa Ratajczak, finalistka Ogólnopolskiej  Olimpiady Wiedzy Chemicznej - Michalina Konieczna, aktywnie pracujący w Samorządzie Uczniowskim: Oliwia Karbowy – przewodnicząca SU, Michalina Konieczna, Zofia Sikora, Maciej Sikora, Grzegorz Szymański, osoby, reprezentujące szkołę w poczcie sztandarowym: Guse Magdalena, Guse Maria, Guse Karol.
          W szczególny sposób wychowawcy, dyrekcja szkoły i uczniowie podziękowali rodzicom, którzy  bezinteresownie wspierali zarówno dyrekcję szkoły, jak i wychowawców klas w codziennych  zmaganiach, wycieczkach, akcjach charytatywnych, uroczystościach klasowych i szkolnych. Podziękowano Paniom: Kindze  Adrych,  Magdalenie Jackowskiej,  Iwonie Kapitańczyk,  Agatcie Bartusiak,  Elżbiecie Rydlikowskiej,  Renacie Szymańskiej , Magdalenie Szymczak,  Katarzynie Kolatorskiej,  Barbarze Kolebuk, Annie Hernik, Małgorzacie Gocławskiej,  Monice Bieguniak,  Annie Wojsznarowicz,  Kamili Gliszczyńskiej, Marzenie Karbowy,  Monice Kozłowskiej,  Małgorzacie Oświecimskiej,  Marlenie Malinowskiej,  Urszuli Nowińskiej, Małgorzacie Ratajczak,  Halinie Robak,  Marcie Sas,  Magdalenie Sikora; Panom:  Radosławowi Koniuszy, Krystianowi Jarosińskiemu,  Andrzejowi Marynchenko,  Jarosławowi Patynowskiemu, Przemysławowi Szymańskiemu oraz Państwu Annie i Fabianowi Liszkowskim.
         Symbolicznym kwiatem podziękowano: dyrekcji, organowi prowadzącemu, szkolnej RR, którzy dokładali wszelkich starań, by uczniowie i nauczyciele jak najmniej odczuwali niedogodności związane z pandemią, dbali o nasze potrzeby i czynnie uczestniczyli w szkolnych zmaganiach.
A każdy uczeń w takt piosenki „Cudownych rodziców mam” podziękował swoim rodzicom za wsparcie podczas tych ośmiu długich lat edukacji w szkole podstawowej.

          Uroczystość zakończyła piosenka w wykonaniu uczennic z klas ósmych  „Ostatni raz z moją klasą”.

Wychowawcy klas: Katarzyna Antos, Grażyna Kordek - Zozula,
Jadwiga Wolniak, Eliza Wołoszyn.