Sunday the 25th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

WYCHOWANIE PRZEZ WARTOŚCI W GRUPIE 0 A W SP2

 

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci z oddziału przedszkolnego  0 a w Szkole Podstawowej Nr 2  w Trzciance realizowały podstawę programową i plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w oparciu o cykl „Planeta dzieci”, który zbudowany jest wokół idei wychowania przez wartości. Codziennie wspierany był rozwój dzieci, umożliwiający im odkrywanie własnych możliwości, sens działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W  ciągu całego roku opracowane zostały takie wartości jak: dobre maniery, odwaga, wrażliwość, zdrowie, patriotyzm, wyobraźnia, odpowiedzialność, życzliwość, pomoc, uczciwość, ochrona przyrody, odkrywanie, dociekliwość, duma z pracy, tradycja, szacunek, wiedza, rodzina, szczęście, rozwaga.

Dzięki  bardzo dobrej współpracy nauczycieli i rodziców udało się  zrealizować  wszystkie plany ustalone na początku roku szkolnego.  Mamy nadzieję, że poznane wartości będą towarzyszyły  dzieciom także w przyszłym roku szkolnym , a potem przez całe życie.

PIOSENKA (pobierz)

Dorota Sobczak

Teresa Urbanowicz

Agata Bartusiak