Saturday the 16th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

Szanowni Państwo!

NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Od 18 lutego do 8 marca 2019 r. odbędzie się    (elektroniczny link: www.trzcianka.przedszkola.vnabor.pl) nabór do oddziałów przedszkolnych, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku od 5 do 6 lat, zamieszkałe wspólnie z rodzicami / rodzicem samotnie wychowującym / prawnym opiekunem w Trzciance.
Dla osób, które nie mogą skorzystać z elektronicznej rekrutacji równolegle prowadzona będzie rekrutacja w formie papierowej. Dokumenty dostępne będą w sekretariacie szkoły i na  stronie internetowej.

Informujemy równocześnie, że deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci aktualnie uczęszczających do oddziału przedszkolnego, należy dostarczyć do przedszkola w terminie do 13 lutego 2019 r.
(deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w załączeniu).


Przypominamy także, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ

Od 18 lutego do 11 marca 2019 r. odbędzie się nabór do klasy I ( DZIECI Z ROCZNIKA 2012R.)

Wnioski dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie Internetowej szkoły.

Jednocześnie informujemy, że spotkanie adaptacyjne odbędzie się 

26 lutego 2019r. o godz.16.30-18.00 na które serdecznie zapraszamy Rodziców wraz  z dziećmi z roczników 2012 i 2013.

Dokumenty do pobrania:

- wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

- deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Zimowy plac zabaw w świetlicy szkolnej

W nowym semestrze szkolnym został zrealizowany pomysł dyrekcji szkoły i zakupiono nowy zimowy plac zabaw, dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców
 i zebranym funduszom na Pikniku Rodzinnym. Uczniowie mogą bawić się na drabinkach, ściance wspinaczkowej, huśtawkach i materacach. W sali znajduje się również magiczny dywan, więc o nudzie nie ma mowy. Dzięki temu uczniowie mogą rozwijać małą i dużą motorykę. Wszyscy chętnie i z radością korzystają z nowej szkolnej atrakcji.

Zimowy plac zabaw cieszy się dużym powodzeniem. Salę odwiedzają najczęściej dzieci z oddziału 3 – latków, zerówek, jak i klas 1 – 4.

Nauczyciele świetlicy wraz z dziećmi dziękują Dyrekcji szkoły i Rodzicom za pomysł, realizację i kolejną atrakcję dla uczniów.

Teresa Urbanowicz

ORSZAK TRZECH KRÓLI 2019

6 stycznia w kilkuset miejscowościach w całej Polsce ulice wypełniły się barwnym i radosnym korowodem. Nawiązujący do uroczystości Objawienia Pańskiego Orszak Trzech Króli stał się tradycją w naszym mieście. Tegoroczne hasło Orszaku brzmiało: „Odnowi oblicze Ziemi” i nawiązywało do wygłoszonych 40 lat temu słów Jana Pawła II.  Wyruszyliśmy w drogę z kolęda na ustach, aby zanieść pragnienie odnowy naszego serca do Jezusa. Po drodze mijaliśmy wiele pokus – pałac Heroda i Gospodę, obserwowaliśmy walkę dobra ze złem, słuchaliśmy śpiewu Aniołów, które zwiastowały dobrą nowinę. Przez całą drogę towarzyszyła nam refleksja nad słowami św. Jana Pawła II.

Pracownicy i uczniowie naszej szkoły po raz kolejny aktywnie włączyli się w organizację tegorocznego Orszaku. Współtworzyliśmy korowód przyodziani w czerwone stroje, symbolizujące afrykański orszak króla Baltazara XI. Grupa uczniów pod opieką pani Jolanty Kotiuszko zaprezentowała  przedstawienie pt. „Gospoda”. Pani Agnieszka Kazirodek zajęła się  przygotowaniem scenki pt. „Pokłon pasterzy” oraz dekoracji, którą wykonała wraz z panią Katarzyną Lisowską i panią Aleksandrą Mleczek . S. Grażyna Orłowska zadbała o dobór kostiumów dla dzieci, które licznie przybyły, aby reprezentować naszą szkołę. Wszyscy uczniowie  bardzo odpowiedzialnie wykonali powierzone zadania.

 Wspólna praca uświetniła to uroczyste spotkanie. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tak ważnego wydarzenia w naszym mieście.

 

 

                                                                                                               JOANNA DZIAMSKA

Święto Patrona Szkoły

 

„Nie wiem, co to poezja,

nie wiem, po co i na co,

wiem, że czasami ludzie

czytają wiersze i płaczą…”

To słowa naszego patrona- wielkiego poety – Władysława Broniewskiego.

Dla uczczenia jego pamięci, jak co roku – tym razem 5 lutego – odbyło się

Święto Patrona Szkoły połączone z uroczystym podsumowaniem pracy w I semestrze roku szkolnego   2018/2019.

W obecności rodziców, dziadków, nauczycieli oraz zaproszonych gości – nasi uczniowie wyróżniający się wysoką średnią ocen oraz bardzo dobrym i wzorowym zachowaniem zostali uhonorowani pamiątkowym upominkiem – długopisem z napisem „Wzorowy uczeń”.

Rodzice, dumni ze swych pociech, również otrzymali upominek – długopis z napisem – „Rodzic wzorowego ucznia”. Bardzo serdecznie gratulujemy! Takich samych wyników w najbliższych miesiącach i latach nauki!

W podziękowaniu za ciężką pracę dla uczniów wystąpili: D. Nowak – akordeon, M. Nitschke – klawisze, I.Stopera-śpiew.

            Dzień ten był okazją by wyróżnić również uczniów, którzy prócz codziennej nauki na wysokim poziomie, w ostatnim okresie zdobyli inne trofea, wysokie lokaty w konkursach, olimpiadach z wielu różnych dziedzin. Należą do nich: J.Wiedera, K. Kruszyńska, H. Skonieczna, D. Wydra, P. Matkowska, A. Garbowski, M. Nitschke.

Im także serdecznie gratulujemy!

            Tradycją szkoły stało się przyjmowanie na tej uroczystości kandydata w poczet Przyjaciół Szkoły. W tym roku został nim pan Jacek Szymczak, dyrektor Hydro Aluminium w Trzciance.

Pan Jacek, człowiek życzliwy, przyjazny młodzieży – zdał egzamin/próbę charakteru i decyzją społeczności szkolnej został oficjalnie Przyjacielem Szkoły! Niezmiernie nam miło- witamy!

            Część artystyczna uroczystości stała się doskonałą okazją by przypomnieć wiersze naszego patrona. W krótkim rysie historycznym naszej Ojczyzny, młodzież przedstawiła okoliczności powstania hymnu narodowego a wiersze Wł. Broniewskiego czytali – tym razem – nauczyciele. Było uroczyście i pięknie.

Zwieńczenie dnia to poczęstunek dla uczniów, rodziców i gości przygotowany przez nauczycieli.

                        Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by ta uroczystość udała się i miała piękną oprawę:

  1. W. Lachowicz – za zaproszenia,
  2. M. Osowskiej – za „ubranie” aktorów,
  3. T. Wyrzykowskiemu i „jego chłopakom” - za oprawę muzyczną,
  4. J. Kotiuszko - za użyczenie auta transportowego,
  5. K. Marciniak - za przewóz sceny,

 czytającym wiersze Wł. Broniewskiego: G. Kordek – Zozuli, M. Osowskiej, Wł. Ostrowskiej,

  1. Kotiuszko, T. Jastrzębskiej,

i wielu, wielu innym, którzy gestem lub dobrym słowem wspierali nas w organizacji tej uroczystości.

                                                                       Zespół d.s. organizacji uroczystości:

I.Bodoń, E.Marciniak, J.Kaczmarek, T.Urbanowicz, L.Pomostowska, P.Wicher, W.Frąckowiak, K.Ciesiółka, E.Wołoszyn